Regulamin łowiska

Przed wejściem na łowisko należy obowiązkowo okazać podbierak i matę

1) Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb, oraz wymagane jest stosowanie zasady "Złów i Wypuść".

2) Obowiązuje zakaz połowu ryb na żywca.

3) Łowienie odbywa się z brzegu tylko na wyznaczonych stanowiskach (nie dotyczy spinningistów).

4) Zmiana miejsca wędkowania jest możliwa w porozumieniu z opiekunem łowiska pod warunkiem, że istnieje wystarczająca ilość wolnych stanowisk.

5) Dozwolone jest łowienie na 2 wędki spławikowe lub gruntowe.

6) Na stanowisku mogą przebywać osoby towarzyszące bez możliwości łowienia (nie dotyczy dzieci do 14 lat).

7) Młodzież w wieku do 16 lat w porze nocnej może łowić tylko z opiekunem.

8) Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkującym.

9) Każdy powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu okazania przy wypisywaniu zezwolenia.

10) Prawo do przebywania na łowisku mają osoby posiadające aktualne zezwolenie.

11) Zakaz używania plecionki jako linki głównej (nie dotyczy spinningistów).

12) Niedozwolone jest nęcenie surowymi zbożami: kukurydza, łubin, pszenica, jęczmień, oraz paszami, itp.

13) Przy wędkowaniu należy używać tylko i wyłącznie haków bezzadziorowych.

14) Fotografowanie złowionych ryb dozwolone jest wyłącznie nad matą z zachowaniem szczególnej ostrożności, regularnie polewać wodą.

15) Od karpiarzy obowiązkowo wymagane jest posiadanie:

• podbieraka o rozstawie ramion ~80cm - 1 metra

• maty karpiowej z bokami, lub kołyski

• środka do dezynfekcji ran

• szczypce do wyhaczania ryb

16) Na łowisku obowiązuje zakaz:

• zaśmiecania terenu,

• niszczenia roślinności,

• parkowania samochodów poza wyznaczonym miejscem (po rozpakowaniu sprzętu samochód należy niezwłocznie odstawić na parking),

• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,

• rozpalania ognisk ,

• kąpieli na łowisku,

• głośnego zachowania, picia alkoholu.

17) Stanowisko wędkowania należy pozostawić w czystości i porządku (śmieci zabieramy ze sobą). Przed wyjazdem zostanie ono sprawdzone przez opiekuna łowiska.

18) Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

19) Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.

20) Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, tylko wtedy gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkarza.

21) Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.

22) Dzienny połów ryb odbywa się w godz. od 6-20 (w miesiącach letnich), a nocny od 20-6. Od 1 października od 7 rano do zmierzchu.

23) Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży pozwolenia na wędkowanie w przyszłości.

24) Wykupując licencję wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez gospodarza łowiska, lub opiekuna łowiska kontroli środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska.

25) Wartość skradzionych, lub celowo uszkodzonych ryb - 1000 zł kilogram, za każdy gatunek.

26) Przed wejściem na łowisko, należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem łowiska, potwierdzić zapoznanie się z nim i jego akceptację podpisując się.

27) Osoby, które nie zakceptują regulaminu (nie podpiszą go), nie mają prawa do łowienia.